Adatkezelési nyilatkozat

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Útkeresők Bt.(2612. Kosd, Almahát utca 9.) az általam
megadott személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom
visszavonásáig kezelje, és a részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékűműs
egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot, továbbá a megadott
elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Kijelentem, hogy fenti nyilatkozataimat
önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.